Metsätyöt

Töiden laskutus perustuu etukäteen tekemääni tarjous arvioon, jonka teen yleensä maastossa kohteella selvittääkseni aikamenekin. Sen jälkeen annan metsänomistajalle sitovan hehtaarikohtaisen hinnan ja edelleen sitovan hinnan koko työmaalle (pinta-alaan perustuen). Tämän jälkeen asiakas tietää paljonko työ tulee maksamaan ilman piilokuluja. Työt onnistuvat myös tuntihinnoitteluna 34€/h +alv 24%

Taimikon perkaus

Pienien taimien kasvua haittaavan heinän ja lehtipuuvesakon poisto raivaussahalla 

Hinta; 250-400€/ha +alv 24%


Taimikon hoito

Tavoitteena poistaa kasvatettavien arvopuiden kasvua haittaava puusto, etenkin kuusen ja männyn taimikoissa on suurin uhka on yleensä joutua lehtipuuston tukahduttamaksi.

Kuusentaimien ollessa n.3-4 metrisiä

Männyn taimien ollessa n.5-7 metrisiä

Koivujen ollessa n. 4-8 metrisiä

Hinta; 300-600€/ha +alv 24%


Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoidolla tarkoitetaan jo taimikkovaiheen ohittaneen metsän harvennusta. Pisimmät puut ovat yleensä jo yli 8 metriä pitkiä, noin 7-14m pitkään puustoon sovellettavissa. Nuoren metsän hoitovaiheessa poistetaan huonolaatuiset ja kehityksessä jälkeen jääneet puut. Tämä työvaihe sovelletaan yleensä liian tiheäksi kasvaneelle metsikölle, josta on jo ehtinyt tulla ryteikköä, jolloin puhutaan myös nuoren metsän kunnostuksesta, tällöin puusto ei vielä ole tarpeeksi järeää ensiharvennukselle.

Hinta; 500-800€/ha +alv 24%

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa poistetaan kaikki kuitupuuta pienempi puuaines (vesakko, alikasvos, jätepuusto), joka haittaa hakkuukoneen työskentelyä. Joitain pienempiäkin puita voidaan jättää kasvamaan sekaan, mikäli niistä ei ole haittaa ensiharvennuksen tekijälle, eivätkä ne haittaa jäävien puiden kasvua. Ennakkoraivauksesta on monia hyötyjä. Raivattu harvennusleimikko käy paremmin kaupaksi ja metsänomistajana saat monesti korkeamman kantohinnan. Metsä jää myös harvennuksen jälkeen parempaan kasvukuntoon ja korjuuvauriot vähenevät.

Hinta; 200-350€/ha +alv 24%